Börja samarbeta

Conceptual symbol of human hands making a circle on white background with a copy space at the centre

Samarbete och kommunikation

med Teams, Groups och Skype från Microsoft

TEAMS

Det nya chattbaserade arbetsverktyget i Office 365

Groups

Förenklar samarbete i den välbekanta Outlook klienten

Skype

Meddelanden, möten och skärmdelning. Allt i en app

TEAMS

Microsoft Team är den nya chattbaserade arbetsytan i Office 365. Håll allt innehåll, verktyg, personer och samtal på ett och samma ställe.

Med TEAMS kan man följa teamets arbete genom dess chatthistorik. Det går att delta både i gruppens diskussioner eller vid behov går det också att starta enskilda. TEAMS är även bra för att Planera små grupp- eller team-möten där mötesbokningarna hamnar i deltagarnas egna kalendrar. E-post som berör hela gemet skickas till gruppen och inte direkt till alla medlemmar. Meddelandet går att läsas från chatten. På så vis låter TEAMS alla i gruppen ta del av samma information. Med TEAMS kan alla vara med i olika grupper och samarbeta på delade projekt.

Se videon nedan för mer information

Groups

Office 365 Groups är en tjänst utvecklad med samarbete i åtanke. Det fungerar med Office 365-verktygen du använder, så du kan samarbeta med ditt team när du skriver dokument, skapar kalkylblad, arbetar med projektplaner, planerar möten eller skickar e-post.

Groups i Office 365 låter dig välja ett antal personer som du vill samarbeta med och enkelt dela information med dessa som dokument, kalender information, uppgifter m.m. Du behöver inte oroa dig för att manuellt tilldela behörigheter till alla dessa resurser eftersom att lägga till medlemmar i gruppen ger dem automatiskt de behörigheter de behöver för de verktyg som din grupp tillhandahåller. Dessutom är grupper den nya och förbättrade upplevelsen för vad vi brukade använda distributionslistor eller delade brevlådor till att göra. Teams som kom lite senare är en variant a groups som har är mer chattinriktad. Välj helt enkelt det verktyg som passar er bäst.

Skype for Business

Meddelanden, möten och skärmdelning, allt i en app som fungerar med Office. Det är Skype.

Med Skype for Business kan du ha Möten och samtal med alla. Skype for Business hanterar möten upp till 250 personer - även om de inte är användare av Skype for Business. Allt de behöver är en telefon eller internetanslutning.

Skype bidrar till en kraftfull produktivitetshöjning.  Visa dina kontakters online status, schemalägg möten i Outlook och starta konversationer från appar som Word och PowerPoint.

Lär er mer av videoinläggen nedan eller denna utbildningsserie

Please follow and like us:
RSS
Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn

1 Comment

  1. peter on 2017-10-11 at 18:43

    Kommer bli väldigt enkelt att samarbeta i Teams framöver. Alla dokument samlade i teamet. Dessutom kan externa gäster/partners bjudas in att samverka kring en fråga eller ett uppdrag. När Skype integreras fullt ut i Teams frångås olika workloads än mer.

Leave a Comment

Google Translate »