Posts Tagged ‘Strategier’

Hur är det på din arbetsplats?

Arbetar du i en miljö med höga krav och där du känner att förutsättningarna att nå era mål inte fullt ut stödjs av de system ni arbetar med? Du är i så fall inte ensam, många har det så idag. Men med en eskalerande omvärldskonkurrens och med 90-talister och millenials som börjar komma ut i arbetslivet,…

Read more
Google Translate »